Register Forgot login?

© 2002-2022
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Aborcja's profile

Rank:
Mallcore kid 
Points:
Full name:
Aborcja Czechy 
Gender:
Female 
Age:
50  
Country:
Afghanistan 
Homepage:
https://www.pomagamy-kobietom.pl/aborcja-czechy/ 
Comments:
 

Aborcja farmakologiczna inaczej tabletki wczesnoporonne są coraz bardziej popularne w naszym kraju, z powodu łatwej dostępności środków takich jak Arthrotec lub Misoprostol wywołujących poronienie, lecz jest to metoda BARDZO niebezpieczna dla zdrowia kobiet. Kierując się jak największą dyskrecją oraz łatwością, jaką daje połknięcie tabletek bardzo duża ilość kobiet ignoruje ryzyko skutków ubocznych, które niestety występują bardzo często i kończą się wizytą w miejscowym szpitalu – czyli tym, czego kobiety chcą uniknąć najbardziej. Czasem zabiegi wykonywane sa w tzw. podziemiach aborcyjnych - polscy lekarze na własną rękę próbują usuwać ciążę w prywatnych gabinetach i poza godzinami pracy. Nie ogłaszają się o tym a cała popularność zabiegu roznosi się dzięki poczty pantoflowej. Rozwiązanie bardzo wygodne, często tańsze niż za granicą ale znów nie zapominajmy, że ciało każdej kobiety jest inne a zabiegi wykonuje się bez wcześniejszych badań. Mogą pojawić się problemy przez chorobę, której pacjentka nie jest świadoma. Ponieważ zabieg usuwania ciąży nie jest legalny w Polsce - szpital/ oddział SOR jest ostatnią opcją. Zarówno lekarz jak i pacjentka są narażeni na wysoką karę grzywny oraz do 10 lat pozbawienia wolności. Lekarz traci prawo do wykonywania zawodu.