Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Solitary

Country of origin:
Poland
Location:
Ełk, Warmia-Masuria
Status:
Active
Formed in:
1993
Genre:
Doom Metal
Lyrical themes:
N/A
Current label:
Unsigned/independent
Years active:
1993-2000, 2012-present
Founded by Tomasz Brodowski and Adam Wysocki.

Contact: [email protected]
Current
Tomasz Tomkiewicz Bass
See also: Prafuria, ex-Nammoth
Rafał Kostrzewski Guitars
Monika Strzyżewska Vocals
Tomasz Brodowski Drums (1993-present)
Past
Rafał Januszczyk Bass (1993-2000)
Rafał Warszawski Guitars (1993-1995)
Marcin Adaszewski Guitars (1993-1995)
See also: Seven Main Sins
Boguslaw Deluga Violin (1993-?)
Adam Wysocki Vocals (1993-1994)
Krzysztof Jęczelewski Vocals (1995)
Piotr Mrugalski Guitars (1996-2000, 2012-2014)
Mariusz Zamojski Guitars (1996-2000)
Paulina Iwanowska Vocals (1996-1998)
Paulina Polec Vocals (1998-2000)
Maciej Łapiński Bass (2012-2013)
Karol Kiryłło Guitars (2012-2015)
Ola Baklarz Vocals (2012-2013)
Seweryn Jasiński Bass (2013-2014)
Karolina Pisowacka Vocals (2013-2015)
Przemek Grzeszczak Guitars (2016-2018)
Past (Live)
Marcin Wasilewski Bass (2014)
Kamil Przekop Guitars (2014)
Tomasz Tomkiewicz Bass
See also: Prafuria, ex-Nammoth
Rafał Kostrzewski Guitars
Monika Strzyżewska Vocals
Tomasz Brodowski Drums (1993-present)
Rafał Januszczyk Bass (1993-2000)
Rafał Warszawski Guitars (1993-1995)
Marcin Adaszewski Guitars (1993-1995)
See also: Seven Main Sins
Boguslaw Deluga Violin (1993-?)
Adam Wysocki Vocals (1993-1994)
Krzysztof Jęczelewski Vocals (1995)
Piotr Mrugalski Guitars (1996-2000, 2012-2014)
Mariusz Zamojski Guitars (1996-2000)
Paulina Iwanowska Vocals (1996-1998)
Paulina Polec Vocals (1998-2000)
Maciej Łapiński Bass (2012-2013)
Karol Kiryłło Guitars (2012-2015)
Ola Baklarz Vocals (2012-2013)
Seweryn Jasiński Bass (2013-2014)
Karolina Pisowacka Vocals (2013-2015)
Przemek Grzeszczak Guitars (2016-2018)
Past
Marcin Wasilewski Bass (2014)
Kamil Przekop Guitars (2014)
Added by: Eridian Modified by: KingSpooky
Added on: 2005-12-20 10:25:27 Last modified on: 2020-09-13 12:36:16