Register Forgot login?

© 2002-2020
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Armia

Country of origin:
Poland
Location:
Poznań, Greater Poland
Status:
Active
Formed in:
1984
Genre:
Hardcore Punk (early), Alternative/Avant-garde Metal (mid), Experimental/Post-Hardcore (later)
Lyrical themes:
Christianity, Gnosticism, Literature, Philosophy
Current label:
Isound Labels
Years active:
1984-present
The band was accepted into the Metal Archives based on Triodante.
Current
Amade Kaźmierczak Drums
Tomek Budzyński Vocals (1984-present)
See also: 2Tm2,3, Budzy i Trupia Czaszka, ex-Siekiera
Jakub Bartoszewski Keyboards, French Horn (2002-present)
Dariusz Budkiewicz Bass (2014-present)
Past
Rafał Giec Guitars (?-2018)
Tomasz Żmijewski Bass (1984-1988)
Sławomir Gołaszewski Clarinet (1984-1987)
(R.I.P. 2015) See also: ex-Kultura, ex-Izrael (live)
Janusz Rołt Drums (1984-1986)
(R.I.P. 1990) See also: ex-Big Bit, ex-Brygada Kryzys, ex-Lech Janerka
Robert Brylewski Guitars (1984-1993)
(R.I.P. 2018) See also: ex-52UM, ex-Brygada Kryzys, ex-Falarek Band, ex-Izrael, ex-Kryzys, ex-Salut, ex-The Users
Aleksander Dziki Bass (1985-1989)
See also: ex-Izrael, ex-Kultura
Gogo Szulc Drums (1986-1989)
See also: ex-Moskwa, ex-Tilt, ex-TZN Xenna, ex-Złotousty i anioły
Krzysztof Banasik French horn (1987-2009)
See also: ex-Immanuel, ex-Kult, ex-Stan Zvezda
Piotr "Stopa" Żyżelewicz Drums (1989-1998, 2011)
(R.I.P. 2011) See also: ex-2Tm2,3, ex-Arka Noego, ex-Brygada Kryzys, ex-Izrael, ex-Kultura, ex-Moskwa, ex-Salut, ex-Solt 10, ex-Voo Voo
Darek Malejonek Bass (1990-1993)
See also: 2Tm2,3, Arka Noego, Izrael, Maleo Reggae Rockers, ex-Houk, ex-Kultura, ex-Moskwa, ex-Salut, ex-Tilt, ex-Ultraviolet
Paweł Piotrowski Bass (1993-1998, 2011-2014)
See also: ex-Dezerter, ex-Zgoda
Michał Grymuza Guitars (1994-1995)
See also: Mono, Woobie Doobie, ex-1,2,3 Śpiewaj Ty!, ex-Ocean, ex-Róże Europy, ex-Wniebowzięci
Dariusz Popowicz Guitars (1995-2005)
See also: Acid Drinkers, ex-Gomor, ex-Wolf Spider, ex-Budzy i Trupia Czaszka
Krzysztof Kmiecik Bass (1998-2011)
See also: 2Tm2,3, Adonai, Arka Noego, Luxtorpeda, Zespół w składzie
Beata Polak Drums (1998-2002)
See also: Jorn, Wolf Spider, ex-Infinity, 2Tm2,3, ex-Arka Noego, ex-Sweet Noise, ex-Syndicate
Paweł Klimczak Guitars (1999-2010)
See also: ex-2Tm2,3, ex-Lombard, ex-Pacific 231, ex-Syndicate
Maciej Głuchowski Drums (2003-2006)
See also: Candida, ex-Acid Drinkers, ex-Flapjack, ex-Gomor, ex-Budzy i Trupia Czaszka, ex-Dump, ex-Sweet Noise, ex-W końcu co tam, ex-Ras (live)
Tomasz Krzyżaniak Drums (2006-2011)
See also: ex-Deliverance, Arka Noego, Budzy i Trupia Czaszka, Luxtorpeda, Stróże Poranka, ex-Turbo, ex-Wojciech Hoffmann, ex-Puma i jego żona
Daniel Karpiński Drums (2011-2012)
Przemek Pacan Drums (2013-?)
Past (Live)
Robert "Drężmak" Drężek Guitars
See also: 2Tm2,3, Adonai, Arka Noego, Deus Meus, Luxtorpeda, Zespół w składzie, ex-Zbylaki
Amade Kaźmierczak Drums
Tomek Budzyński Vocals (1984-present)
See also: 2Tm2,3, Budzy i Trupia Czaszka, ex-Siekiera
Jakub Bartoszewski Keyboards, French Horn (2002-present)
Dariusz Budkiewicz Bass (2014-present)
Rafał Giec Guitars (?-2018)
Tomasz Żmijewski Bass (1984-1988)
Sławomir Gołaszewski Clarinet (1984-1987)
(R.I.P. 2015) See also: ex-Kultura, ex-Izrael (live)
Janusz Rołt Drums (1984-1986)
(R.I.P. 1990) See also: ex-Big Bit, ex-Brygada Kryzys, ex-Lech Janerka
Robert Brylewski Guitars (1984-1993)
(R.I.P. 2018) See also: ex-52UM, ex-Brygada Kryzys, ex-Falarek Band, ex-Izrael, ex-Kryzys, ex-Salut, ex-The Users
Aleksander Dziki Bass (1985-1989)
See also: ex-Izrael, ex-Kultura
Gogo Szulc Drums (1986-1989)
See also: ex-Moskwa, ex-Tilt, ex-TZN Xenna, ex-Złotousty i anioły
Krzysztof Banasik French horn (1987-2009)
See also: ex-Immanuel, ex-Kult, ex-Stan Zvezda
Piotr "Stopa" Żyżelewicz Drums (1989-1998, 2011)
(R.I.P. 2011) See also: ex-2Tm2,3, ex-Arka Noego, ex-Brygada Kryzys, ex-Izrael, ex-Kultura, ex-Moskwa, ex-Salut, ex-Solt 10, ex-Voo Voo
Darek Malejonek Bass (1990-1993)
See also: 2Tm2,3, Arka Noego, Izrael, Maleo Reggae Rockers, ex-Houk, ex-Kultura, ex-Moskwa, ex-Salut, ex-Tilt, ex-Ultraviolet
Paweł Piotrowski Bass (1993-1998, 2011-2014)
See also: ex-Dezerter, ex-Zgoda
Michał Grymuza Guitars (1994-1995)
See also: Mono, Woobie Doobie, ex-1,2,3 Śpiewaj Ty!, ex-Ocean, ex-Róże Europy, ex-Wniebowzięci
Dariusz Popowicz Guitars (1995-2005)
See also: Acid Drinkers, ex-Gomor, ex-Wolf Spider, ex-Budzy i Trupia Czaszka
Krzysztof Kmiecik Bass (1998-2011)
See also: 2Tm2,3, Adonai, Arka Noego, Luxtorpeda, Zespół w składzie
Beata Polak Drums (1998-2002)
See also: Jorn, Wolf Spider, ex-Infinity, 2Tm2,3, ex-Arka Noego, ex-Sweet Noise, ex-Syndicate
Paweł Klimczak Guitars (1999-2010)
See also: ex-2Tm2,3, ex-Lombard, ex-Pacific 231, ex-Syndicate
Maciej Głuchowski Drums (2003-2006)
See also: Candida, ex-Acid Drinkers, ex-Flapjack, ex-Gomor, ex-Budzy i Trupia Czaszka, ex-Dump, ex-Sweet Noise, ex-W końcu co tam, ex-Ras (live)
Tomasz Krzyżaniak Drums (2006-2011)
See also: ex-Deliverance, Arka Noego, Budzy i Trupia Czaszka, Luxtorpeda, Stróże Poranka, ex-Turbo, ex-Wojciech Hoffmann, ex-Puma i jego żona
Daniel Karpiński Drums (2011-2012)
Przemek Pacan Drums (2013-?)
Past
Robert "Drężmak" Drężek Guitars
See also: 2Tm2,3, Adonai, Arka Noego, Deus Meus, Luxtorpeda, Zespół w składzie, ex-Zbylaki
Added by: Muhammadabbadabba Modified by: ordoad
Added on: 2014-06-04 13:04:34 Last modified on: 2020-07-12 11:42:50