Name Type Year Reviews
Militia of Blood Sacrifice EP 2007 1 (70%)
Neon Parasite EP 2009  
Albion Thunder Full-length 2009  
Sollubi / Ravens Creed Split 2010  
Nestless & Wild EP 2011 1 (90%)
The Power Full-length 2012  
Ravens Krieg Full-length 2015