Name Type Year Reviews
Rivfader Demo 1998 1 (66%)
Midnattens widunder Full-length 1999 4 (90%)
Jaktens tid Full-length 2001 6 (84%)
Visor om slutet EP 2003 4 (88%)
Nattfödd Full-length 2004 15 (85%)
Trollhammaren EP 2004 3 (84%)
Ur jordens djup Full-length 2007 5 (82%)
Nifelvind Full-length 2010 7 (79%)
Blodsvept EP 2013  
Blodsvept Full-length 2013 7 (86%)
Natten med de levande Finntroll Live album 2014 1 (88%)
Vredesvävd Full-length 2020 1 (65%)