Name Type Year Reviews
Kvällningsvindar över nordrönt land Full-length 2007 3 (77%)
Vedergällning Full-length 2009 3 (88%)
Irrbloss Full-length 2011 3 (78%)