Name Type Year Reviews
Third Eye EP 1999  
Hail to the Freak EP 2001