Name Type Year Reviews
Xenofobia EP 2007  
Consummate Evil Split 2017