Name Type Year Reviews
Svundne tider Demo 2006 1 (95%)
Tvende ravne Demo 2007 1 (95%)
Ravnenes saga Full-length 2007 4 (87%)
Mulmets viser Full-length 2010 3 (63%)
Maledictus Eris Full-length 2011 4 (76%)
Vældet Full-length 2015 1 (73%)