Name Type Year Reviews
Xenobia EP 2001  
Xenobia Live Live album 2003  
Burn It Away EP 2008