Name Type Year Reviews
Abortismo EP 2019  
Fanaticidio Split 2021