Name Type Year Reviews
Nidvintern Full-length 2017  
Om domedag och de femton järtekn Full-length 2019 1 (100%)
Om undergång och de tretton järtekn Full-length 2019 1 (94%)
Om kosmos och de tolv järtekn Full-length 2020 1 (99%)
Kiäpter Full-length 2023  
Portaler bort um slemt værk Full-length 2023