Name Type Year Reviews
Toxic Asylum EP 2018  
Raise Your Anger Single 2019