Name Type Year Reviews
Daybreak / Phantasia Single 2014 1 (79%)
千羽鶴 -Thousand Cranes- Single 2015  
Snake to Revive Single 2016  
Omiyage CD Single 2016  
Snake to Metamorphose Single 2017  
Ground Zero EP 2019