Name Type Year Reviews
Ostateczne zaoranie Full-length 2010  
Ultymatywne spopielenie Full-length 2011  
Radykalna eksterminacja Full-length 2013