Name Type Year Reviews
CzernińÖ spowity prastary duch... Demo 2011  
The Frozen Path of Nostalgia EP 2012  
W czarnym zamku duszy EP 2012  
Tren grudniowej melancholii Demo 2013  
Winter Desolation of Death Full-length 2013