Name Type Year Reviews
Summon the Swarm Single 2015  
Extinction Necromance EP 2015 1 (71%)