Name Type Year Reviews
Edictvm DCLXVI Full-length 2011 1 (86%)
Wormcult Revelations EP 2014 3 (74%)
Feeding the Ouroboros Single 2015  
Infirmos Vocat Deus Fidei Split 2016 1 (74%)
Feeding the Ouroboros EP 2019