Name Type Year Reviews
Dødssanger Full-length 2011  
Besatt av maane og natt Full-length 2013 1 (87%)
Saa raa og kald Full-length 2015  
Norske ritualer Full-length 2016 2 (90%)