Name Type Year Reviews
Relics of Blood Rites Sorcery EP 2011  
The Forgotten Demons of Ancient Glory Split 2012  
The Dark Regions of Witchkvlt EP 2012  
Gloria - Haxan - Kvlt Split 2012  
Winter Darkness Storm Split 2013  
Blackness Fullmoon Blood EP 2013  
Night Forest Death - Warriors of TTF EP 2013  
Odwieczna potęga podziemi EP 2013  
Sinister Fire's Rituals EP 2014  
Relikty kultu czerni Compilation 2015  
Dziedzictwo wilczej krwi EP 2015  
Nightwinds of Necrolatry Split 2015  
Amongst Primordial Ruins Split 2015  
Archaiczna moc zaświatów Compilation 2016  
Ûri Vâ Kyatten / Ostrza wyjącej otchłani Split 2016