Name Type Year Reviews
Jeden z milionów Demo 2010  
Spalone miasto EP 2013