Name Type Year Reviews
Promo 2006 / Horrid Rehearsals 2006 Demo 2006  
Gravens hule skød Demo 2009  
De ilde varslers ånder EP 2011 1 (75%)
Den fejlslagne nedmaning Compilation 2011  
Med død for øje Full-length 2011  
Into the Abyss / Af råddent blod og ilde mod Split 2011  
Promo MMXIV Demo 2014  
Dagen for os - natten for eder Single 2015  
På den yderste dag / Matthævs 13:42 Split 2015  
Dagen for os - natten for eder Full-length 2016 1 (80%)
Den ildrøde konge Full-length 2019