Name Type Year Reviews
Prakt Demo 2008  
Nordnorsk hatmusikk Demo 2010  
Natur Full-length 2011 3 (97%)
Kosmos erwache Compilation 2013 1 (100%)
Fedrelandets alter EP 2021  
Kultur Full-length 2023