Name Type Year Reviews
Vanära, vanmakt och avsmak Full-length 2009 2 (83%)
Förlorad Full-length 2010 2 (70%)
Det personliga helvetets spiral Full-length 2013