Name Type Year Reviews
Då allt upphör Demo 2008  
Vanära, vanmakt och avsmak Full-length 2009 2 (83%)
Våran tid är förbi EP 2009 1 (80%)
Förlorad Full-length 2010 2 (70%)
Namnlös och bortglömd EP 2010 1 (78%)
Det personliga helvetets spiral Full-length 2013