Name Type Year Reviews
Svarta själars vandring Demo 1993  
I fullmånens dystra sken Demo 1994  
Skogsgriftens rike EP 1996 1 (100%)
Arte de Occulta Split 1996  
Skogsgriftens Rike / From the Mist of Dark Waters Split 1996  
I det glimrande mörkrets djup Full-length 1997 2 (93%)
Åt fanders med ljusets skapelser Single 1997  
Döden MCMXCVIII EP 1998  
Apokalypsens ängel Full-length 2000 1 (100%)
To Give Death by the Sword of Christ! Split 2002 1 (98%)
Förbannade år 1993-2001 Boxed set 2008