Name Type Year Reviews
Hazy Contours Single 2000  
The Fragrance Single 2004  
Viorus Single 2005  
Delirious EP 2014