Name Type Year Reviews
The Sworn One Demo 2002  
När mörkret slukar ljuset Demo 2004 1 (70%)
Förintelsen är nära Demo 2005  
Where Obscurity Dwells Full-length 2008