Name Type Year Reviews
Martwa polska jesień Full-length 2007 3 (99%)
Grudzień za grudniem Full-length 2009 1 (90%)
Marzannie, królowej Polski Full-length 2012 3 (79%)
Nocel Full-length 2014  
Księżyc milczy luty Full-length 2016 4 (92%)