Name Type Year Reviews
Trollskau, skrømt og kølabrenning Full-length 2006 3 (99%)
Takk og farvel; tida er blitt ei annen Full-length 2016 1 (90%)