Name Type Year Reviews
Holocaustus / Ødelegger Split 2005 1 (17%)
Vordr / Ødelegger Split 2006  
Solitary in Wrath EP 2011  
Ødelegger / Hekate Split 2012  
Ødelegger / Ostots Split 2013