Name Type Year Reviews
Når sirkelen brytes Full-length 2012  
Mitt septer for et tusenårsrike Full-length 2020