Name Type Year Reviews
Øl, mørke og depresjon Full-length 2008 1 (83%)
Shining / Den Saakaldte Split 2008 1 (30%)
All Hail Pessimism Full-length 2009  
Horna / Den Saakaldte Split 2014  
Kapittel II: Faen i Helvete Full-length 2014  
Old Demons Rise Split 2014  
Diabolicum Est Split 2015