Name Type Year Reviews
Thy Unholy Pentagram Demo 1996  
Baxabaxaxaxaxabaxaxaxaxa! 666 Yndstr Draconis Demo 1997  
Baxabaxaxaxaxabaxaxaxaxa! 666 Yndstr Draconis / Thy Unholy Pentagram Compilation 2003 1 (82%)
Deimos XIII Full-length 2003 2 (72%)