Name Type Year Reviews
Bai salai!! Demo 1992  
Quattro Clavos Demo 1994  
... ta erotu ez EP 1996