Name Country Genre Score
Necronomicon Germany Thrash Metal 19
Poltergeist Switzerland Thrash Metal 19
Darkness Germany Thrash Metal 11
Vectom Germany Speed Metal 9
Iron Angel Germany Power/Speed/Thrash Metal 8
Mysto Dysto Netherlands Speed/Thrash Metal 8
Asphyxer Mexico Thrash Metal 6
Sarcasm Slovenia Speed/Thrash Metal 6
Vampyr Germany Heavy/Speed Metal 5
Messiah Switzerland Death/Thrash Metal 5
Demona Chile Speed Metal 3
Destruction Germany Thrash Metal 3
Warrant Germany Power/Speed Metal 3