Name Country Genre Score
Ouroboros Australia Technical Death/Thrash Metal 53
Arsis United States Technical Melodic Death Metal 51
Sylosis United Kingdom Melodic Thrash Metal/Metalcore (early); Melodic Death/Thrash Metal (later) 50
Cryptic Warning United States Technical Death/Thrash Metal 50
Battlecross United States Melodic Thrash/Death Metal 45
Exmortus United States Neoclassical/Technical Thrash/Death Metal 42
Skeletonwitch United States Melodic Death/Thrash Metal 42
Havok United States Thrash Metal 38
Vektor United States Progressive Thrash Metal 37
Bloodshot Dawn United Kingdom Melodic Death/Thrash Metal (early); Technical Death Metal (later) 36
Gorod France Progressive/Technical Death Metal 35
Death United States Death Metal (early); Progressive Death Metal (later) 34
Psycroptic Australia Technical Death Metal 26
Man Must Die United Kingdom Technical Death Metal 24
Rivers of Nihil United States Progressive/Technical Death Metal 22
Lazarus A.D. United States Thrash/Groove Metal 20
Neuraxis Canada Technical Death Metal 19
Sadus United States Death/Thrash Metal (early); Technical Thrash Metal (later) 18
Black Fast United States Progressive Thrash Metal 17
Quo Vadis Canada Technical Melodic Death Metal 14
(see more)