Name Country Genre Score
Schizo Italy Thrash/Black Metal 5