Name Country Genre Score
Kriegsmaschine Poland Black Metal 3
Satyricon Norway Black Metal 3
Setherial Sweden Black Metal 3
Tsjuder Norway Black Metal 3