Name Country Genre Score
Fratello Metallo Italy Heavy Metal 16