Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Wojnar

Wojnar

Real/full name:
Marcin Sadowski
Age:
N/A
Place of origin:
Poland (Warsaw)
Gender:
Male

Trivia

Also plays/played with:
Piorun

Wojnar

All instruments, Vocals

1998 Zimowa opowieść (Demo) All instruments, Vocals
1998 Jam synem orlim jest na wieki!... (Demo) All instruments, Vocals
1999 Kiedy duch wojny nade mną powstanie (Demo) All instruments, Vocals
2004 The Book of Veles All instruments, Vocals
2006 Z najgłębszych borów pieśni wam niosę All instruments, Vocals
2009 Epos o woju z krainy mrozem spowitej All instruments, Vocals

Piorun

As Wojnar Sławigrom:
Unknown

Saltus

Guitars, Keyboards

1999 Słowiańska duma (Demo) Guitars, Keyboards
2001 Slavonic Pride (Demo) Guitars, Keyboards
2001 Hail Pagan Europe Vol.1 (Split) Guitars

Sorrow Filled

Vocals, Keyboards

Swastyka

Guitars

Golfaron

2001 Odwieczna pieśń lasu (Demo) Keyboards, Music (track 6)

Demiurg

2007 Królestwo mrocznego lasu Lyrics (tracks 2, 5)

Saltus

2015 W imię bogów (Compilation) Lyrics
2017 Opowieści z przeszłości (EP) Lyrics
Added by: Haat888 Modified by: 0th
Added on: 2011-04-13 08:25:23 Last modified on: 2017-09-18 23:25:49
 
Duplicate? Please file a report for merging.