Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Vrede

Vrede

Real/full name:
Kent Værens
Age:
N/A
Place of origin:
Denmark (Mosbjerg, Nordjylland)
Gender:
Male

Myrd

As V:
Vocals

2010 Myrd dig selv Vocals, Drums
2011 Forbandet fra foedsel Vocals
2014 Longing for Death (Split) Vocals
2014 Longing for Death (Split) Vocals

Plage

Vocals, Bass

2013 Demo 2013 (Demo) Vocals
2015 Den kristne stank Vocals

Ad Noctum

Bass

1999 Live i pakhuset, Fredericia CDR 1999 (Live album) Bass

Holmgang

Vocals, Bass

2009 Jesu død Promo 2009 (Demo) Vocals, Bass
2017 Dømt til døden Vocals, Bass

Monomania

Vocals, Bass (2002-?)

2004 Total Human Demise (Split) Vocals, Bass
2004 Dødelandets Åbenbaring (Demo) Vocals, Bass

Mzoraxc

Vocals

2007 Nordland Lyrics, Vocals

Nocturnal Depression

As V.:
Guitars, Vocals (2012-2014)

2013 L'Isolement (EP) Guitars, Vocals

Phantom (Dnk)

Unknown

Phrenetic

Bass

Usipian

As Kent Værens:
Bass

2005 Dead Corner of the Eye Bass
2009 In Skinless Form (EP) Bass (tracks 1-3)

Vardlokkur

Guitars, Vocals

2007 Med døden til følge (EP) Guitars, Vocals
2008 Fragmenteret okkult bespottelse Guitars, Vocals
2012 Articulo Mortis Guitars, Vocals

Zahrim

As Kent Værens:
Unknown

Angantyr

Bass

Make a Change... Kill Yourself

Bass (2012-present)

Saxtorph

2014 Endeløs depression Vocals (track 2)
Added by: Caerb Modified by: ColdVoice
Added on: 2011-04-11 15:46:06 Last modified on: 2019-06-03 07:32:11
 
Duplicate? Please file a report for merging.