Register Forgot login?

© 2002-2021
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Varnag

Real/full name:
Tomáš Ostrý
Age:
N/A
Place of origin:
Czechia (Brno)
Gender:
Male

Heiden

Guitars (2004-present)

2004 Potomkům pozemského soumraku Guitars
2005 Tinne Guitars
2007 Era 2 ... ve vírech poznání... Guitars
2007 Trollech vs Heiden (Split) Guitars
2009 Obsidian Guitars (as "Tom")
2011 Dolores Guitars
2013 A kdybys už nebyla, vymyslím si tě Guitars
2019 Země beze mě Guitars

Svardenvyrd

Keyboards

Heiden

2007 Era 2 ... ve vírech poznání... Photography
2009 Obsidian Photography (as "Tom")
2011 Dolores Photography (as "Tomáš Ostrý")
Added by: TrueMetalist Modified by: Stin
Added on: 2011-04-11 19:06:14 Last modified on: 2021-04-16 04:38:29
 
Duplicate? Please file a report for merging.