Register Forgot login?

© 2002-2023
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

Varnag

Real/full name:
Tomáš Ostrý
Age:
N/A
Place of birth:
Czechia (Brno)
Gender:
Male

Heiden

Guitars (2004-present)

2004 Potomkům pozemského soumraku Guitars
2005 Tinne Guitars
2007 Era 2 ... ve vírech poznání... Guitars
2007 Trollech vs Heiden (Split) Guitars
2009 Obsidian Guitars (as "Tom")
2011 Dolores Guitars
2013 A kdybys už nebyla, vymyslím si tě Guitars
2019 Země beze mě Guitars
2022 Andzjel Guitars

Svardenvyrd

Keyboards

2004 Nový úsvit (Split) Keyboards

Heiden

2007 Era 2 ... ve vírech poznání... Photography
2009 Obsidian Photography (as "Tom")
2011 Dolores Photography (as "Tomáš Ostrý")
Added by: TrueMetalist Modified by: IntoTheWoods
Added on: 2011-04-11 19:06:14 Last modified on: 2022-09-14 09:45:33
 
Duplicate? Please file a report for merging.