Register Forgot login?

© 2002-2018
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Mikael Österberg

Mikael Österberg

Real/full name:
Mikael Österberg
Age:
N/A
Place of origin:
Sweden
Gender:
Male

Sorhin

As Nattfursth:
Vocals

1993 Svarta själars vandring (Demo) Vocals (as "Daimonic Occasus")
1994 I fullmånens dystra sken (Demo) Vocals
1996 Skogsgriftens rike (EP) Vocals
1996 Arte de Occulta (Split) Vocals
1997 I det glimrande mörkrets djup Vocals
1997 Åt fanders med ljusets skapelser (Single) Vocals
1998 Döden MCMXCVIII (EP) Vocals
2000 Apokalypsens ängel Lyrics, Vocals
2002 To Give Death by the Sword of Christ! (Split) Vocals

Necromancy

Vocals

1994 A Dark Unholy View (Demo) Vocals (as "Micke Af Nattfursth")

Weltmacht

Vocals

Algaion

1995 Oimai Algeiou Vocals (backing)

Triumphator

As Nattfursth:

1999 Wings of Antichrist Lyrics (track 4)

Vergelmer

As Nattfursth:

1997 Light the Black Flame Vocals (additional) (track 9)

Sorhin

2000 Apokalypsens ängel Recording (as "Nattfursth")
Added by: Alhadis Modified by: Pag
Added on: 2011-04-11 04:54:31 Last modified on: 2017-08-24 09:53:10
 
Duplicate? Please file a report for merging.