Register Forgot login?

© 2002-2017
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Mateusz Wabik

Mateusz Wabik

Real/full name:
Mateusz Wabik
Age:
41 (born Nov 19th, 1975)
Place of origin:
Poland (Cracow)
Gender:
Male

Trivia

Has also written 9 poetry books: "Próba głosu" (1999, Trial of Voice), "Przestrzeń lokalna" (2003, Local Space), "Spisek" (2009, Conspiracy), "Marzenia słów" (2012, Dreams of Words), "Czarne msze za rzeczywistość" (2013, Black Masses for Reality), "Porażki poety z rynkiem pracy i kobietami" (2013, Poet's Defeats with Job Market and Women), "Wiersze grozy" (2014, Horror Poems), "Wewnątrz ...

Samhain

Vocals, Guitars, Programming, Keyboards

1993 Rehearsal 1 (Demo) Vocals
1993 Rehearsal 3 (Demo) Vocals
2012 Puste nieba gnostyków (Demo) Vocals, Guitars, Programming, Keyboards (as "Apoleo")
2012 Małgorzata (Demo) Drum programming, Guitars, Vocals
2017 Promo 2017 (Demo) Vocals, Guitars, Programming, Keyboards

Death Sea

Vocals (1993-1996)

1994 Promo Tape '94 (Demo) Vocals
1995 Imagination World Vocals
Added by: kreeze Modified by: Wotan1975
Added on: 2011-04-15 10:31:16 Last modified on: 2017-08-10 07:46:12
 
Duplicate? Please file a report for merging.