Register Forgot login?

© 2002-2018
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Lupus Wszesławiewicz

Lupus Wszesławiewicz

Real/full name:
Edwin Plenzler
Age:
41 (born 1977)
Place of origin:
Poland
Gender:
Male

Biography

Owner of Barbarous Records / distribution.

Also played in the ambient/neofolk project
- Kraina bez Wiatru.

Gromowładny

All instruments, Vocals

1996 Barbarzyński młot wojny / Zanim wstanie dzień (Split) All instruments, Vocals
2005 Lechia, Sławia, Aria (Split) Guitars, Bass, Keyboards, Vocals (as "Wielkopolan Lupus Wszesławiewicz")

Kraina bez Wiatru

Vocals, Lyrics

Perunwit

As Wielkopolan Lupus Wszesławiewicz:
Vocals, Guitars, Bass, Keyboards

1996 Perkunu Yra Dang II Guitars, Vocals
1996 Perkunu Yra Dang I Vocals
1999 Czas zimowego tryumfu (Demo) Vocals, Guitars, Bass, Keyboards
2000 Wszystkie odcienie szarości Guitars (lead)

Veles

Guitars, Bass

1997 Promo '97 (Demo) Guitars, Bass
1997 Black Hateful Metal Guitars

Winter Moonlight

Vocals, Guitars (1995)

1995 Reh. '95 (Demo) Vocals, Guitars

Perunwit

2000 Wszystkie odcienie szarości Lyrics (as "Wielkopolan Lupus Wszesławiewicz")

Veles

1997 Black Hateful Metal Recording
Added by: warwolf88 Modified by: 68686
Added on: 2011-04-09 18:23:04 Last modified on: 2018-01-19 05:19:08
 
Duplicate? Please file a report for merging.