Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Luděk Adámek

Real/full name:
Luděk Adámek
Age:
56 (born Jun 18th, 1963)
Place of origin:
Czechia (Prague)
Gender:
Male

Vitacit

Bass (1981-1993, 2009-present)

1986 Demo (Demo) Bass
1989 Poutník životem Live (Demo) Bass
1989 Spadla klec / Drakula (Single) Bass
1989 Já chci se ptát / Peaceman (Single) Bass
1989 Vzhůru přes oceán / Nerovný boj (Single) Bass
1989 Strach / Poutník životem (Single) Bass
1990 Over the Ocean Live (Demo) Bass
1990 Vzhůru přes oceán Bass
1992 Máte se hnout Bass

Kreyson

Bass

1992 Trápení / Není Marné žít (Single) Bass
1993 Elixír života Bass
2011 Promo Singl (Single) Keyboards, Bass
2013 Návrat krále Bass

Sebastian

1992 Snÿ o Marii Producer
Added by: TrueMetalist Modified by: Gelordum
Added on: 2011-04-14 06:00:44 Last modified on: 2019-05-09 12:31:55
 
Duplicate? Please file a report for merging.