Register Forgot login?

© 2002-2024
Encyclopaedia Metallum

Privacy Policy

Lik

Lik

Real/full name:
N/A
Age:
N/A
Place of birth:
Sweden
Gender:
Male

Bekëth Nexëhmü

Vocals, Lyrics (2010-present)

2010 Dauþuz (Demo) Bass
2011 De dunkla herrarna Vocals, Lyrics
2014 De underjordiska valserna (Demo) Lyrics
2014 De urtida krafterna (EP) Vocals
2016 De dunklas återkomst (Demo) Vocals
2019 De fördolda klangorna Lyrics
2022 De evigas gravrit Lyrics

Tyranni

As Likaska:
Unknown

2019 Baron av avoghetens smärta (Demo) Unknown
2019 Baron af avoghetens smärta Guitars, Vocals

Greve

Vocals

2019 Nidingsdåd utav det uråldriga (EP) Vocals
2019 Nordarikets strid Vocals

Helgedom

Vocals

2010 Svartkonst (Demo) Vocals

Svartrit

Vocals

2010 II Vocals

Trolldom

2016 Av gudablod röd... (Demo) Lyrics
2022 Av gudars ätt... Lyrics
Added by: M_R Modified by: Tueur
Added on: 2017-11-09 15:28:49 Last modified on: 2024-02-02 17:43:59
 
Duplicate? Please file a report for merging.