Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Lars Lønning

Lars Lønning

Real/full name:
Lars Lønning
Age:
48 (born Jul 9th, 1971)
Place of origin:
Norway (Oslo)
Gender:
Male

Black Debbath

Vocals, Guitars

1999 Tung, tung politisk rock Guitars, Vocals
2001 Welcome to Norway Dobro, Vocals
2004 Den femte statsmakt Guitars, Vocals
2006 Naar vi døde rocker - En tungrockhyllest til Ibsen Guitars, Vocals
2006 Striden om Ibsens møblement (Single) Guitars, Vocals
2007 Black Debbath hyller kvinnen! Vocals, Guitars
2013 Nå får det faen meg være rock! Akademisk stoner-rock! Vocals, Guitars
2013 Bytt kjøkkenklut oftere! (Single) Vocals, Guitars
2014 Black Debbath / Abramis Brama (Split) Guitars, Vocals
2015 Universell riffsynsing Vocals, Guitars
2018 Norsk barsk metal Vocals, Guitars
(show all)

Aasen

As Lars Aasen Lønning:
Guitar, Vocals (1996-2000)

Gartnerlosjen

Guitars, Vocals (1988-1997, 2004, 2011)

Lyd (Lek, Ytringsfrihet og Demokrati)

Guitars, Vocals (1997-?)

Warship

Vocals, Guitar (2003-?)

Added by: Megadeth Modified by: Krister Jensen
Added on: 2011-04-09 15:46:28 Last modified on: 2019-08-02 08:49:30
 
Duplicate? Please file a report for merging.