Register Forgot login?

© 2002-2019
Encyclopaedia Metallum

Best viewed
without Internet Explorer,
in 1280 x 960 resolution
or higher.

Privacy Policy

Krzysztof Oset

Krzysztof Oset

Real/full name:
Krzysztof Oset
Age:
N/A
Place of origin:
Poland (Sosnowiec)
Gender:
Male

Dragon

As Krzysztof "Fazi" Oset:
Bass (2016-present)

Alkatraz

Bass

2001 Error Bass

Kat

Bass, Vocals (1990-1999, 2002-2014)

1992 Bastard Bass
1993 Ballady Bass
1994 Jarocin - Live (Live album) Bass
1996 ...Róże miłości najchętniej przyjmują się na grobach Bass
1996 Bądź wariatem - Zagraj z Katem (EP) Bass
1997 Szydercze zwierciadło Bass, Vocals (backing)
2004 Somewhere in Poland (Live album) Bass
2005 Mind Cannibals Bass

Kat & Roman Kostrzewski

As Krzysztof "Fazi" Oset:
Bass (2008, 2009)

Added by: PiotrB Modified by: Krister Jensen
Added on: 2011-04-11 15:59:34 Last modified on: 2019-03-05 04:54:02
 
Duplicate? Please file a report for merging.